Livolin

Chỉ số SGOT và SGPT là gì?

Chỉ số SGOT và SGPT là gì?

SGOT và SGPT là gì? Glutamic oxaloacetic transaminase huyết thanh (SGOT) là một loại enzym thường được tìm thấy trong gan, tim, thận và não.

Chỉ số SGOT và SGPT là gì?

Chỉ số SGOT và SGPT là gì?

SGOT và SGPT là gì? Glutamic oxaloacetic transaminase huyết thanh (SGOT) là một loại enzym thường được tìm thấy trong gan, tim, thận và não.

Hệ thống cửa hàng

Gọi cho chúng tôi

Nhắn tin liên lạc

Scroll to Top